Odkazy

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov. Oficiálna stránka. Informácie o dianí v eparchii, čitáreň, história, liturgika, poézia…

Gréckokatolícka eparchia Košice  – oficiálna stránka.

Gréckokatolícka eparchia Bratislava – oficiálna stránka.

Gréckokatolíckej eparchie Košice  – uvedená tiež ako oficiálna.

Logos TV – Je to televízia, ktorá slovom i obrazom približuje krásu a špecifiká východného obradu. Súčasne spravodajsky pokrýva dianie v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku i v susedných eparchiách na Zakarpatí, v Českej republike a tiež v USA. V neposlednom rade televízia prináša priame prenosy svätých liturgií z katedrál a pútnických miest. Ďalším cieľom televízie je prinášať nové relácie a v širšom kontexte prispieť k intelektuálnej, morálnej a duchovnej zrelosti dnešnej spoločnosti.

PRAMENE – homiletická stránka (myšlienky, príklady, homílie, homiletická literatúra) o. Mirona.

Zoe – ezine Prešovskej eparchie.

Gréckokatolícky kňazský seminár blaženého biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove.

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

AETÓS – združenie detí a mládeže –  informácie o kresťanských akciách pre mládež, o stretnutí mládeže na Bystrej a o animátorských školách pre Košický exarchát.

Bárka – Komisia pre mládež prešovskej gréckokatolíckej archieparchie  –  informácie o kresťanských akciách pre mládež, o stretnutí mládeže v Juskovej Voli a o animátorských školách.

Časopis Slovo.

Irmologion – stránka venovaná liturgického spevu v podkarpatskom priestore, teórii a dejinám byzantskej hudby. Obsahuje aj množstvo notových zápisov.

Spolok sv. Cyrila a Metoda.          

BYZANT – vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda. Predaj literatúry cez internet.

Centrum Spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach. Inštitúcia zameraná na spoznávanie kresťanského Východu, východných cirkví, teológie…

Centrum pre rodinu na Sigorde.          

Katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana – eparchia Košice.          

Cirkevný súd Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach. Obsahuje aj pracovný slovenský preklad CCEO (hoci hrozne kostrbatý).

Gréckokatolíci na facebooku. Fan-stránka s pravidelne aktualizovaným obsahom.      

 

Farnosti Prešovskej archieparchie

Gréckokatolícka farnosť Prešov – mesto (katedrála).          

Gréckokatolícka farnosť Povýšenia sv. Kríža Prešov-Sekčov.

Gréckokatolícka farnosť bl. Pavla Gojdiča Prešov – Sídlisko III.

Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum v Prešove.          

Gréckokatolícka farnosť Poprad.

Gréckokatolícka farnosť Poprad – stará stránka.

Gréckokatolíci v Kežmarku a Ľubici.          

Mužská skupina zboru Aletheia z Ľubice.

Gréckokatolícka farnosť Levoča.

Gréckokatolícka farnosť Torysky a filiálka Nižné Repaše.          

Gréckokatolícka farnosť Žakovce.

Gréckokatolícka farnosť Stará Ľubovňa (redemptoristi).         

Gréckokatolícka farnosť Jarabina.

Hora Zvir – pútnické miesto Litmanová.         

Gréckokatolícka farnosť Orlov.

Gréckokatolícka farnosť Šarišské Jastrabie.

Gréckokatolícka farnosť Kyjov.

Gréckokatolícka farnosť Sabinov. Oficiálna stránka.          

Bazilika v Ľutine – naše najväčšie pútnické miesto.          

Gréckokatolíci v Lipanoch.          

Bardejov – mesto – farnosť sv. Petra a Pavla.

Bardejov – Vinbarg – farnosť hieromučeníkov Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopku.

Gréckokatolícka farnosť Hanušovce nad Topľou.          

Gréckokatolícka farnosť Vranov nad Topľou – Čemerné.          

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P.P.Gojdiča vo Vranove nad Topľou – Čemernom.

Gréckokatolícky chrámový zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou          

Gréckokatolíci Nižný Hrušov – filiálka farnosti Poša.          

Gréckokatolícka farnosť Rafajovce – jedno z našich pútnických miest.

Gréckokatolícka farnosť Stropkov – Bokša.

Gréckokatolícka farnosť Svidník.          

Gréckokatolícka farnosť Nižný Svidník (Svidník – Záhradná).

Gréckokatolícka farnosť Humenné – mesto.

Gréckokatolícka farnosť Humenné pod Sokolejom.

Gréckokatolícka farnosť Humenné – Dubník.

Gréckokatolícka farnosť Rokytov pri Humennom.

Gréckokatolícka farnosť Čertižné.

Gréckokatolícka farnosť Matky ustavičnej pomoci Snina – mesto.

Gréckokatolícka farnosť Oľka. (len po rusínsky)

Gréckokatolícka farnosť Volica. (len po rusínsky)

 

Farnosti Košickej eparchie

Gréckokatolícka farnosť Košice – Staré mesto (katedrála).          

Gréckokatolícka farnosť Svätej Múdrosti Košice – Furča.

Gréckokatolícka farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice – Západ (Terasa).          

Gréckokatolícka farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, Košice – Nad jazerom.

Gréckokatolícka farnosť blažených Pavla Gojdiča a Metoda Trčku, Košice – Ťahanovce.

Gréckokatolíci v Šaci (filiálka farnosti Košice-Západ).          

Gréckokatolícke spoločenstvo mladých v Košiciach.

Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda Košice.

Gréckokatolícka farnosť Premenenia Pána Spišská Nová Ves.

Gréckokatolícka farnosť Slovinky – chrám svätého veľkomučeníka Juraja.

Gréckokatolícka farnosť Kojšov – oficiálna stránka.

Gréckokatolícka farnosť Sečovce.

Gréckokatolícka farnosť Trebišov.

Farnosť Uspenia presv. Bohorodičky Kuzmice.

Gréckokatolícka farnosť Nižný Žipov.

Gréckokatolícka farnosť Michalovce-Topoľany s cirkevnou škôlkou blaženého Vasiľa Hopku.

Gréckokatolícka farnosť Trhovište.

Gréckokatolícka farnosť Iňačovce.          

Gréckokatolícka farnosť Zalužice.

Gréckokatolícka farnosť Trnava pri Laborci.

Gréckokatolícka farnosť Rakovec nad Ondavou.

Stránka mladých gréckokatolíkov v Baškovciach.

Eparchiálne centrum voľného času sv. Bazila Veľkého Veľké Slemence.         

 

Farnosti Bratislavskej eparchie

Gréckokatolícka farnosť Bratislava – mesto (katedrála).

Gréckokatolícka farnosť sv. Lukáša evanjelistu Trnava.          

Gréckokatolícka farnosť Nitra.

Gréckokatolícka farnosť Trenčín – obsahuje aj podstránku farnosti Prievidza.

Mesto nad Váhom – filiálka farnosti Trenčín.          

Gréckokatolícka farnosť blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopku v Zvolene.

Gréckokatolícka farnosť blaženého hieromučeníka Pavla Gojdiča v Banskej Bystrici.

Gréckokatolícka farnosť blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopku  v Brezne.

Gréckokatolícka farnosť svätého Mikuláša v Liptovskom Mikuláši.

Gréckokatolícka farnosť Šumiac pod Kráľovou hoľou.

 

Rehole, školy, ikonografia a rôzne iné

Rád svätého Bazila Veľkého (OSBM) – stránka o baziliánoch na Slovensku.

Redemptoristi – Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – Michalovská viceprovincia (byzantského obradu).

Redemptoristky byzantského obradu – monastier v Lomnici.         

Rád sestier sv. Bazila Veľkého – prešovská provincia.

Gréckokatolícke cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.         

Gréckokatolícke cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove – iná stránka.

Cirkevná združená stredná škola sv. Jozafáta v Trebišove.

Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove.

Gymnázium bl. P. P. Gojdiča v Prešove.         

Gréckokatolícke cirkevné gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom.         

Gréckokatolícka charita Prešov.

Revue Logos – od r. 2012 v internetovej podobe.          

Slovenský gréckokatolícky Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Toronte v Kanade.

Gréckokatolícki animátori – podklady na stretká, info a pomoc pre animátorov.

Blog Martina Kuba zameraný na byzantský obrad a spiritualitu.

Nová jar v Tvojom živote – osobná stránka.

Stránka redemptoristu o. Eireneho.

Stretnutia mládeže Bystrá – archív fotografií a textov (už sa nedopĺňa).

Gréckokatolícke oázové spoločenstvo.

Gréckokatolícka evanjelizačná škola sv. Mikuláša  – letničiarska.

Stránka venovaná blaženému mučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi, CSsR.

Stránka venovaná blaženému biskupovi-mučeníkovi Pavlovi Gojdičovi, OSBM.

Stránka venovaná blaženému biskupovi-mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.

Iná stránka venovaná blaženému hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.

Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska.

Ikonopisecká dielňa Archanjela Rafaela.

Stránka ikonopisca Rastislava Bujnu.

Ikonopisecký ateliér sv. Maxima Vyznávača.          

Orthodox iconography – stránka venovaná ikonografii a východnej spiritualite. (Čiastočne po anglicky.)          

„Ikona – okno do neba“ – dielňa proroka Micheáša – ikony, ikony na magnetkách a kľúčenkách, čotky…

Rusínsky gréckokatolícky časopis Artos. (len po rusínsky)

Chrám sv. Demetra v Poráči. (len po anglicky)

 

České:

Gréckokatolícky exarchát v Česku – oficiálna stránka. (po česky)

Gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice – slovenské spoločenstvo v Prahe. (po slovensky)

Česká gréckokatolícka stránka Antonína Čížeka. Obsahuje liturgiu sv. Jána Zlatoústeho i sv. Bazila Veľkého, Jakubovo protoevanjelium, patristické poučenia o modlitbe…  (po česky a anglicky)

Gréckokatolícka farnosť Karlove Vary.  (po česky a ukrajinsky)

Gréckokatolícka farnosť Karviná. (po česky)

Gréckokatolícka farnosť Hradec Králové. (po česky)

Gréckokatolícka farnosť Jihlava. (po česky)

Chrám sv. Kozmu a Damiána v Emauzích na Slovanech v Prahe. (po česky)

Gréckokatolícka farnosť Pardubice. (po česky)

Gréckokatolícka farnosť v Olomouci a spoločenstvo v Přerove. (po česky)